Середа, 22.05.2019 21:29
Ви побували у нас?
Оцініть нашу роботу
Всього відповідей: 215
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт

 

    

         Земельна ділянка - частина земної поверхні з встановленими межами, встановленими

  місцем розположення, з визначеними відносно неї правами.

        Топографічна зйомка - комплекс робіт, що виконуються для встановлення і відновлення

  меж земельних ділянок.

        Кадастрова карта (план) - графічне зображення, яке містить актуальну в часі кадастрову

  інформацію про об'єкти Державного земельного кадастра.

        Кадастровий номер земельної ділянки - унікальна, що не повторюється на всій Україні

  послідовність цифр і знаків, що присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації

  і зберігається за нею протягом всього часу її існування.

        Державний земельний кадастр - інформаційна система відомостей про земельні ділянки,

  що розміщені в межах границь України, їх цільове призначення, види функціонального вико-

  ристання, обмеження в використанні земельних ділянок, а також дані про кількісну і якісну  ха-

  рактеристику земель, їх оцінці, про розділення земель між власником і користувачем.

        Геоінформаційна система - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати  мо-

  дельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень  зем-

  ної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні

  показники тощо). Також, під геоінформаційною системою розуміють систему управління  дани-

  ми та асоційованими з ним атрибутами. Конкретніше, це комп'ютерна система, що забезпечує

  можливість використання, збереження, редагування, аналізу та відображення геоінформаційних

  даних. 

       Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок - використовується для визначення роз-

  міра земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних діля-

  нок  згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної  власності,

  втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення

  показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони

  земель.

       Охорона земель - система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших

  заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому ви-

  лученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, за-

  хист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підви-

  щення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання

  земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

      

Використовуються технології uCoz Graffiti Decorations(R) Studio (TM) Site Promoter